Compliance Programma

Compliancy is de sleutel om de integriteit te bewaken en ethische kwesties in een bedrijf juist en goed te verankeren. Het houdt de reputatie van uw bedrijf in stand en voorkomt ongewenste situaties die kostbaar en zelfs schadelijk kunnen zijn. Met ons Compliance Programma helpen we bedrijven dit te realiseren.

Praktische implementatie

Het Compliance Programma van Transparco is een duidelijk en servicegericht programma voor de praktische implementatie  en uitvoering van de strategie. Wordt dit ingevoerd, dan kan dat aanzienlijk bijdragen aan de resultaten en reputatie van uw onderneming.

In 8 stappen naar compliancy

Het programma bestaat uit acht stappen die jaarlijks opnieuw worden doorlopen. Voorafgaand aan de start vinden twee voorbereidende bijeenkomsten plaats. De eerste is met relevante stakeholders in het management om het programma uit te leggen en het belang ervan te onderstrepen. De tweede bijeenkomst is met degene die door de Raad van Bestuur verantwoordelijk is gesteld voor het thema compliance. In deze sessie wordt de huidige situatie rondom compliancy doorgenomen om eventuele tekortkomingen daarin te identificeren en met het programma te kunnen verhelpen.

De voordelen

Met dit Compliance Programma genieten bedrijven en organisaties diverse voordelen, zoals:

Gebruiksgemak

Het gehele programma wordt gedegen voorbereid en voor u begeleid. Zo weet u zeker dat het goed wordt ingevoerd zonder dat het u kostbare tijd kost.

Ondersteund door experts


Een panel van experts ondersteunt u wanneer u dat wilt. Met advies over implicaties en hulp bij het oplossen van problemen. En dankzij onze afspraken met deze experts wordt u niet achteraf onaangenaam verrast door de kosten.

Altijd actueel

Compliance werkt alleen als het een standaard onderdeel van uw bedrijfsvoering is. Daarom is dit programma gebaseerd op continuïteit; de regelmatige ‘health check’ van de compliancy in uw bedrijf. Met voortgangsrapportages per kwartaal en een grondige halfjaarlijkse evaluatie.

24/7

Door constant beschikbaar te zijn en informatie te verzamelen via een beveiligde hotline en website kan er direct actie worden genomen zodra een probleem ontstaat. Een panel van experts is daarbij ook altijd beschikbaar voor advies.

Geloofwaardig

Met dit Compliance Programma toont u uw betrokkenheid en pro-activiteit bij integriteitskwesties. De jaarlijkse beoordeling en ‘lawyer’s letter’ geven u een geloofwaardige validatie.

Vertrouwelijk

Dankzij onze sterke juridische basis en uitgebreide ervaring met hotline-systemen garandeert Transparco volledige vertrouwelijkheid, wat essentieel is voor het vertrouwen van uw medewerkers.

Maatwerk

Elk Compliance Programma is maatwerk. Zo zorgen we ervoor dat uw bedrijf of organisatie het optimale resultaat kan bereiken.

Maximale efficiëntie

Door niet alleen fouten te herstellen maar er ook van te leren via actuele en op maat gemaakte trainingen, helpen we uw personeel constant de laatste inzichten toe te passen. Maximale efficiëntie dus met leermodules ontwikkeld voor uw mensen.

In 8 stappen naar compliancy

Om uw organisatie compliant te maken werken wij met een effectief programma. In acht stappen die we jaarlijks herhalen houden we de vinger aan de pols, stellen we bij waar nodig en zorgen we ervoor dat compliancy gedegen in uw organisatie verankerd wordt.

1

transparco-circle_1

1. Evaluatiebijeenkomsten

Jaarlijks vinden twee evaluatiebijeenkomsten plaats op uw locatie onder leiding van de programmaleider van Transparco. Deze bijeenkomsten zijn met het senior management en met de ondernemingsraad. Actuele of komende kwesties worden hierin geëvalueerd.

2

transparco-circle_2

2. Inloopsessies

Na de evaluatiebijeenkomsten worden informele inloopsessies georganiseerd op locatie voor uw medewerkers en managers. Hier worden vertrouwelijke vragen besproken en advies gegeven bij dilemma’s.

3

transparco-circle_3

3. Veilig rapporteren

Gedurende het gehele jaar kunnen medewerkers 24/7 via een vertrouwelijke hotline of beveiligde website compliancy-kwesties of overtredingen rapporteren. Anoniem melden is mogelijk.

4

transparco-circle_4

4. Panel van experts

Indien gewenst staat een panel van experts klaar om advies te geven. Elke expert heeft de nodige ervaring en een gedegen achtergrond in de industriële, zakelijke en/of academische wereld. De expertisegebieden zijn onder andere juridische risico’s, reputatieschade en bedrijfsethiek.

5

transparco-circle_5

5. Kwesties oplossen

Lukt het niet om een complianceprobleem zelf op te lossen, dan begeleidt het panel van experts het senior management daarin.

6

transparco-circle_6

6. Rapportage

In een jaarlijkse rapportage worden de ondernomen compliance-acties beschreven. Dit kan in een rapport of een ‘lawyer’s letter’.

7

transparco-circle_7

7. Trainen en verbeteren

Om compliancy te verbeteren én goed in te bedden in de organisatie zijn trainingen over specifieke bedrijfsethische kwesties ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld via e-learning of als onderdeel van de introductie voor nieuwe medewerkers.

s.

8

transparco-circle_8

8. Verankeren

Het jaarlijkse programma sluit af met duidelijke adviezen om de verantwoordelijkheid voor ethiek en compliance door de gehele organisatie heen goed te verankeren.

Het Compliance Programma in uw organisatie implementeren?

Bent u benieuwd hoe het Compliance Programma in uw organisatie geïmplementeerd kan worden én welke voordelen u dat oplevert? Laten we dan eens afspreken om dat te bespreken. Neemt u contact met ons op?

Meer weten over compliancy in uw organisatie?

Wilt u weten wat het Compliance Programma voor uw organisatie kan betekenen? Laten we dan eens kennismaken. We vertellen u graag hoe ook uw organisatie kan profiteren van compliancy.