Transparco, expert in compliancy

Met adviezen, praktische ondersteuning, coaching en informatie helpen wij bedrijven en organisaties integriteitsproblemen voorkomen en tegelijkertijd strategisch voordeel te behalen.  Hiervoor bieden we praktische en op maat gemaakte oplossingen op het gebied van compliancy en integriteit en staan deskundige en discrete compliance-experts voor u klaar. Frequent of bij acute situaties, net hoe u het wenst.

Effectief preventiebeleid

Als specialist in het analyseren en beoordelen van gedragscodes, complianceprogramma’s en klokkenluidersregelingen zijn wij er voor tal van bedrijven en organisaties. Om ze verder te helpen in het verankeren van de gewenste bedrijfsintegriteit en door met een effectief preventiebeleid de problemen aan te pakken nog voordat ze ontstaan.

Open communicatie creëren en behouden

Om integriteitsproblemen te signaleren en te managen is open communicatie cruciaal. Bij open communicatie wordt immers niets onder het vloerkleed geschoven; uw interne processen zijn dan op orde en de communicatie met de stakeholders is open en eerlijk. Samen met u creëren én behouden we die situatie. Door relevante informatie uit de organisatie te verzamelen, dit te filteren en juist te interpreteren. Zodat we u vervolgacties kunnen adviseren en waar nodig ondersteunen met een panel van compliance-experts.

Beproefde en discrete werkwijze

Wij noemen onszelf een expert in compliancy, en dat is niet voor niets. Met beproefde methodes, gedetailleerde kennis van compliancy en een discrete aanpak ontwikkelen we een werkwijze voor uw bedrijf waarmee u geïnformeerd bent, blijft en tijdig de juiste actie neemt. Hiervoor:

  • faciliteren we de interne communicatie tussen u en de anderen zodat informatie of situaties die van invloed op de organisatie kunnen zijn, gedeeld worden,
  • bieden we efficiënte communicatiekanalen middels een betrouwbare infrastructuur met beveiligde website en telefonische hotline, 7 dagen per week, 24 uur per dag,
  • verwerken we de ontvangen informatie zodat vage signalen en symptomen al zo vroeg mogelijk expliciet en tastbaar worden gemaakt,
  • verstrekken we jaarlijks een overzicht van de stand van zaken zodat u een geloofwaardige validatie kunt presenteren.

Inzicht en bewijs

Deze aanpak biedt u optimale controle over uw organisatie, inzicht in wat er speelt en het bewijs naar derden dat u een systematische aanpak en gezonde infrastructuur heeft. Daarbij ontvangt u ook regelmatig adviezen van een ervaren, onafhankelijke partij op uw niveau.

De vertrouwelijke diensten van Transparco

Tijd en vertrouwen zijn cruciaal bij gevoelige zaken. Vandaar dat wij u diverse vertrouwelijke diensten bieden zoals:

  • een rechtstreeks telefonisch klankbord
  • advies over crisismanagement
  • advies over issuemanagement
  • een betrouwbaar en onafhankelijke adviseur
  • second opinons
  • een beveiligde website

Een persoonlijk gespsrek?

Met Transparco vangt u signalen uit uw organisatie snel op en kunt u adequaat en tijdig handelen. Zo worden kwesties bijtijds opgelost en spelen ‘klokkenluiders’ geen rol meer. Hoe dit voor uw organisatie mogelijk gemaakt kan worden, bespreken we graag met u in een persoonlijk gesprek. Neemt u daarvoor contact met ons op?

Kantoor: Jacqueline de Grezlaan 31
4835 GS Breda – Nederland
info@transparco.nl